Spoedgevallen levensbedreigend

Bij levensbedreigende situaties belt u: 112

Bij spoedeisende problemen tijdens praktijkuren belt u : 0115- 45 25 25.

U krijgt dan ons keuzemenu. Eerst toetst u een 7 en daarna toetst u een 1.

Als u met een verwonding naar de praktijk komt, verzoeken wij u eerst even te bellen, zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw komst.

 

Spoedgevallen in de avond en tijdens het weekend:

Van maandag tot vrijdag vanaf 17.00 - 08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met:

Nucleus Huisartsenpost Terneuzen, tel. 0115- 64 30 00.