Afspraak maken

U kunt een afspraak maken van:

08.00-09.45 uur en van 16.15-17.00 uur.

Wij vragen u zoveel mogelijk rekening te houden met deze tijden. De assistente vraagt bij het maken van de afspraak naar uw geboortedatum, zodat zij uw gegevens erbij kan nemen.

Om de urgentie te kunnen bepalen zal de assistente u vragen naar de reden van uw bezoek. Wij proberen de gesprekken kort en zakelijk te houden. Zo blijven we bereikbaar voor spoedgevallen.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, laat het dan zo spoedig mogelijk weten.

 

Spreekuur Artsen

Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Wij streven naar één vraag per consult. De assistente kan een dubbele afspraak maken als u meer vragen heeft of als u denkt meer tijd nodig te hebben. Gelieve dit aan te geven bij het maken van een afspraak! Wilt u zich even melden aan de balie als u er bent?

 

Huisbezoek

Wanneer uw gezondheidstoestand het niet toelaat naar de praktijk te komen, kunt u tussen 08.00-09.30 uur een huisbezoek aanvragen. De arts bezoekt u dan thuis in de loop van de dag.

Toch willen wij u vriendelijk verzoeken om, als het enigszins mogelijk is, naar onze praktijk te komen. Daar beschikken wij immers over alle faciliteiten voor optimaal onderzoek en behandeling.