Opvragen uitslagen

Uitslagen van onderzoeken kunt u tussen 14.00 en 15.00 uur bij de assistentes opvragen.

Soms kan het advies zijn om op spreekuur te komen om de uitslag met uw huisarts verder te bespreken.