Vaccinatie in onze praktijk

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.


Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

 

- mensen geboren in 1958

 

Datum 1e vaccinatie: vrijdag 12 maart 2021 van 18.00u - 19.45u

Datum 2e vaccinatie: vrijdag 28 maart 2021 van 18.00u - 19.45u

 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk vrijdag 5 maart a.s. een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op dinsdag 9 maart a.s. nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.


Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

 

Samen krijgen we corona eronder.

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.