Resultaten KEMA enquête

In augustus 2011 werden 600 patiënten gevraagd een enquête in te vullen over onze apotheek. Hiervan vulden 289 patiënten de enquëte ook werkelijk in. De vragen werden onderverdeeld in verschillende groepen: bereikbaarheid, faciliteiten, de manier waarop u werd geholpen, het juist en tijdig afhandelen van recepten en de informatie die u van de apotheekmedewerkers krijgt. In totaal werden er zevenentwintig vragen gesteld. De resultaten werden vergeleken met het gemiddelde van een aantal andere apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Hieronder vindt u de drie items die de meeste kritiek kregen

Het aantal parkeerplaatsen

29% vond dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn. Wij hebben dit trachten op te lossen door tijdens onze verbouwing extra parkeerplaatsen te creëeren voor onze medewerkers, die daardoor niet op de straat hoeven te parkeren.

Het aantal zitplaatsen in de wachtruimte

23% vond dat er onvoldoende zitplaatsen zijn. U heeft wellicht gemerkt dat het aantal zitplaatsen tijdens onze verbouwing is uitgebreid. Bij grote drukte kan er jammer genoeg nog een tekort ontstaan.

De wachttijden in de apotheek

33 procent vond de wachttijden “zeer slecht” of “onvoldoende”. Sinds ongeveer een jaar wordt er een tweede balie geopend bij grote drukte en indien onze bezetting dit toelaat. Wij hopen dat dit de wachttijden al meer aanvaardbaar heeft gemaakt.

Daarnaast geven we u ook graag de de drie items die  de meest positieve resultaten behaalden.

Telefonische bereikbaarheid.

66% van de ondervraagden vindt de telefonische bereikbaarheid goed of zeer goed. Wij blijven inspanningen doen om dit zo te behouden en zelfs te verbeteren.

Toegankelijkheid van de praktijkruimte

65% vindt dit goed tot zeer goed.

De manier waarop medewerkers hun best doen om dingen voor mij uit te zoeken.

60% vindt dat dit goed tot zeer goed is. Ook hier blijven we inspanningen leveren om dit te optimaliseren, zeker nu de farmaceutische zorg en regelgeving vanuit zorgverzekeraars alsmaar complexer worden.